İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre

Yapım Hizmet İhaleleri

Hızlı Arama

 


Kurum Adıİşin Adı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Evrak Dolabı Yapılması (teknik Şartname Esaslarında)
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İtm.472 Referanslı 154 Kv Döşemealtı Tm Yapımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Eüaş Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün, Bir Ünitesinin Buhar Kazanı Borularının Temizletilmesi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İtm.473 Referanslı, 154 Kv Narlı Tm Yenileme (Aynı Sahada) Yapımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
H.10-4. 400 Kv Ve 154 Kv Enerji İletim Hatlarında Arızalı Opgw Fiber Koruma İletkenlerinin Yenilenmesi Yapım İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Aslantaş Hes İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesislerde Bulunan Cami Binasına Güçlendirme Yapılması İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Enerji İletim Hatlarında İzolatör Değişimi, Cam İzolatör Eklenmesi, Koruma/Faz/Opgw İletkenlerine Pendulum Damper Temini - Montajı Ve İkaz Küresi Montajı İşi
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü (a) Santralının İhtiyacı Olan V942 Tipindeki Gaz Türbinlerine Ait 1 Kademe Rotor, 1 Kademe Stator Ve 2 Kademe Stator Kanatları Olmak Üzere Toplam 318 Adet Kanadın Yenileştirilmesi (refurbishment)
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Akköprü Hes’in Güvenlik Hariç Enerji Üretimini Gerçekleştirmek Üzere İşletme, Periyodik Bakım-onarım Ve Revizyon İşlerinin 31 Kişiyle 2 Yıl Süreli Yaptırılması Hizmet Alımı
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Sadece Üyeler
Özlüce Hes İşletme Müdür Yardımcılığı Tesisleri İle Müştemilatının 2(iki) Yıl Süreli 36 Kişi İle Elektrik Üretimi Ve Üretilen Enerjinin İletim Ve Dağıtım Şebekesine Verilmesi İçin Gerekli İşletme, Bakım, Onarım, Revizyon Hizmetlerin Yaptırılması İşi
1234